Om Atsu

OM Vad gör jag NU?


Samhällets tystnad är förövarens bästa skydd och de utsattas största hinder till läkning och upprättelse!Vad gör jag NU? finns för dig som är vuxen och som


• har utsatts för sexuella övergrepp som barn
• är anhörig till utsatta barn
• i ditt arbete stöter på dessa problem och behöver 

  handledning
• vill lära dig mer om övergrepp

• vill ha guidning för hur du kommer i kontakt
  med rätt instanser efter att övergrepp skett.


Vi jobbar även med hbtq+perspektivet, för att vara en inkluderande organisation. 


Vad gör jag NU? erbjuder


• informationsträffar
• föreläsningar
• professionella kurser med fallstudier

Vi är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden.


Vårt mål är att ge stöd åt de som utsatts för sexuella övergrepp som barn och deras anhöriga. Vi vill också ge ökad kunskap till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och vuxna som är eller har varit utsatta. Vi jobbar inkluderande även inom hbtq+ perspektivet. 

Vår ambition är att öppna upp så att vi vågar prata om detta tabubelagda ämne. Vi vill sprida kunskap om de symptom och signaler som utsatta kan visa för att på så sätt verka för att övergreppen ska upptäckas så tidigt som möjligt.


Våra stadgar hittar du här

OFTA KÄNNER MAN SIG VILSEN

 

Vi finns till för att ge råd om samhällets övriga resurser och kan slussa vidare till olika myndigheter. Vi kan upplysa om vilka rättigheter man har som utsatt eller som anhörig till utsatta barn och vilka skyldigheter samhället har.

Vi jobbar för ett samhälle


  •  utan sexuella övergrepp

  •  där alla har samma värde oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religion

  • där rehabiliterings-möjligheterna förbättras för såväl de utsatta som deras anhöriga

  • där ingen diskriminering och trakasserier finns
  • där FN:s barnkonvention följs i alla instanser
  • Vi jobbar inkluderande inom hbtq+perspektivet.